Ubezpieczenie samochodu – ubezpieczenie komunikacyjne Warszawa Bemowo, Piaseczno

Format ubezpieczenia pojazdu mechanicznego
Na rynku obecnych jest wiele interesujących rozwiązań dotyczących ubezpieczania pojazdów. W Polsce wszyscy posiadacze samochodów są zobowiązani prawnie do wykupienia polisy OC. Polisa od Odpowiedzialności Cywilnej obejmuje zabezpieczenie wszelkich roszczeń, jakie by mogły być wysunięte ze strony osób poszkodowanych wobec sprawców wypadków i innych zdarzeń drogowych. Jest to swoista ochrona instytucjonalna osób ulegającym uszczerbku na życiu i zdrowiu oraz uszkodzeń mienia w warunkach ruchu drogowego. Wykupione ubezpieczenie samochodu zabezpiecza roszczenia do wysokości sumy gwarantowanej polisą OC.

 
Istnieją, jednakże inne polisy, które pozwalają zabezpieczyć kierującego w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia w ruchu drogowym oraz zabezpieczenia pojazdu w razie zniszczenia, czy też kradzieży. Polisą tego typu jest Autocasco, potocznie określane jako AC. W ofertach licznych towarzystw ubezpieczeniowych proponowane są często korzystne pakiety OC/AC. Tego rodzaju ubezpieczenie komunikacyjne chroni pojazd i jego posiadacza w razie wystąpienia wypadków poza ruchem drogowym, lub też związanymi z innymi zdarzeniami. Polisy tego typu wykupić można w takich miejscach, jak punkty Warszawa Bemowo, Warszawa Centrum, Pruszków, Piaseczno. W zależności od stażu, innych polis i pojazdu określana jest indywidualna składka ubezpieczeniowa na te cele!

You may also like...