Czas pracy kierowcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na stanowisku kierowcy, jest zobligowany przez polskie prawo do tego by prowadzić formalności, takie jak ewidencja czasu pracy kierowcy. Ustawa jasno określa, że pracodawca ma możliwość taki czas pracy przedstawiać w formie wykresów, wydruków danych z karty i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz innych dokumentów, które będą potwierdzały godziny pracy oraz rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

 

Wybór ten uwarunkowany jest od rodzaju pojazdu, kierowanego przez pracownika. Zatem jeśli jest to samochód osoby, wówczas pracodawca nie musi korzystać z form z tachografem, ponieważ fizycznie nie są one dostępne w takich samochodach. Zatem praktycznie przedstawianie czasu pracy kierowcy odbywa się w innej formie niż korzystanie z tachografu. Aczkolwiek wszystkie procedury muszą odbywać się zgodnie z prawem polskim, tak by nie naruszać praw pracownika i człowieka. Każdy pracodawca i pracownik ma obowiązek zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi czasu pracy kierowcy.

 

You may also like...