Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych w ziemi

Uszkodzony kabel? Znajdziemy miejsce uszkodzenia kabla

uszkodzenie kabla na mufie

Każdy kabel przewodzący prąd elektryczny i ułożony w ziemi jest podatny na awarie. Mogą one być wynikiem uszkodzeń mechanicznych powłoki kabla np. w wyniku działania siły z zewnątrz (ostre przedmioty na kablu, uszkodzenie przy pracach ziemnych itp.) lub za sprawą przeciążeń elektrycznych w przewodach- zbyt duży prąd przy niedostatecznym oddawaniu ciepła.

lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych w ziemiDochodzi wtedy do wzrostu temperatury w miejscu uszkodzenia i przebicia (spalenia izolacji). Może to być połączone z przerwaniem żyły przewodzącej. Uszkodzenie takie należy zlokalizować a uszkodzony odcinek kabla naprawić lub wymienić. Zdarza się także, że część kabla na odcinku od kilku centymetrów do kilku metrów uległ całkowitemu spaleniu i utlenieniu. Efekt takiego uszkodzenia widzimy na zdjęciu.

Awaria kabla w ziemi

Szybka i sprawna lokalizacja uszkodzenia kabla w ziemi pozwala uniknąć wymiany całego kabla a także skraca czas przestoju w użytkowaniu danego przewodu. Wstępne zlokalizowanie uszkodzenia można dokonać za pomocą specjalistycznego sprzętu, który określi, na którym metrze badanego odcinka jest problem z kablem, oraz jakiego typu jest to uszkodzenie. Pozwala to zaoszczędzić zbędnego szukania uszkodzenia na całym kablu, co jest szczególnie ważne w odcinkach o większej odległości – powyżej 1km.

stopiony_kabel_aluminiowyStosowana przez nas metoda lokalizacji przebicia żyły do gleby sprowadza się wykorzystania generatora i wysokim napięciu i zadanej częstotliwości. Generator ten produkuje impulsy elektryczne wysyłane w ziemię poprzez kabel oraz jego uszkodzenie. Do wykrycia punktu tego przebicia jest konieczne zastosowanie bardzo czułego galwanometru służącego określeniu spadków napięcia w ziemi.

Metoda udarowa szukania uszkodzenia izolacji powłoki kabla w ziemi jest bardzo skuteczna. Sprawdza się w terenie, który nie jest pokryty dużą ilością asfaltów i betonów. Asfalt bowiem, oraz suchy beton są izolatorami, które uniemożliwiają badanie spadków napięć w glebie. Warunki atmosferyczne w zasadzie nie wpływają na skuteczność metody udarowej – z wyjątkiem bardzo suchej i kamienistej gleby, która słabo przewodzi prąd. Kabel można zatem z powodzeniem lokalizować w deszczu oraz pod śniegiem w zmarzniętej ziemi. przepalona_izolacja_kabla_ziemnegoGłębokość ułożenia także nie ma większego wpływu na skuteczność tej metody. Dobrze sprawdza się ona przy kablach ułożonych płytko pod ziemią, jak i tych zakopanych np. na głębokości ponad 2m.

Naprawa uszkodzonych kabli energetycznych

Kabel po zlokalizowaniu defektu należy naprawić. W zależności od typu uszkodzenia możemy wykonać mufę kablową, lub w przypadku, kiedy żyły są w dobrym stanie – poprawić izolację. Stosuje się do tego specjalistyczne taśmy, rury termokurczliwe oraz gotowe zestawy zalewane żywicą lub masą bitumiczną. Kabel po naprawie powinien mieć rezystancję co najmniej 1Mohm przy napięciu probierczym 1kV. Dotyczy to zarówno rezystancji pomiędzy żyłami oraz rezystancji każdej żyły względem ziemi.